Jak powinno wyglądać zachowanie kierowcy w trudnych warunkach atmosferycznych?